PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 maja 2017 22:17

Regulamin 35 Jubileuszowych Puszczańskich Harcach

1. Patrole chętne do udziału w Puszczańskich Harcach muszą zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Puszczańskich Harców w terminie wyznaczonym przez Sztab 35 Jubileuszowych Puszczańskich Harców i podanym w Informatorze Harcowym.

2. Patrole zakwalifikowane na Puszczańskie Harce otrzymują od Sztabu 35 Jubileuszowych Puszczańskich Harców, na adres podany w zgłoszeniu, wiadomość mailową potwierdzającą zakwalifikowanie.
W mailu zostaje podany również numer patrolu, którym patrol będzie posługiwał się podczas Puszczańskich Harców.

3. Każdy patrol musi przyjechać na Puszczańskie Harce z pełnoletnim opiekunem.

4. Każdy uczestnik Puszczańskich Harców musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na prośbę Sztabu Puszczańskich Harców patrol musi przekazać potwierdzenie ubezpieczenia (wystarczy zaświadczenie z Okręgu o ubezpieczeniu).

5. Na Puszczańskie Harce nie są przyjmowane zastępy koedukacyjne.

6. Podczas Puszczańskich Harców prowadzona jest punktacja patroli. Punktacją objęte zostaną następujące elementy:
- wykonanie zadań p
rzedharcowych
- stosunek do rywali
- wyniki gier, zadań w trakcie Puszczańskich Harców
- punktualność
- dyscyplina
- umundurowanie
- musztra patrolu na każdym z punktów gier harcowych
- piosenki marszowe patrolu na trasie gry sobotniej.

7. Punktacja będzie prowadzona przez Sztaby Programowe 35 Jubileuszowych Puszczańskich Harców (odpowiednie dla poszczególnych tras).

8. Patrole otrzymują od organizatorów materiały niezbędne do odbycia gier harcowych (wyjątek stanowi podstawowe wyposażenie harcerskie oraz podany w informatorze wymagany ekwipunek).

9. Patrole harcerskie składają się z liczby od 5 do 9 osób w wieku od 10 do 16 lat.
Patrole wędrownicze składają się z liczby od 4 do 8 osób w wieku od 15 lat.

10. W trakcie Harców obowiązują zasady wynikające z Prawa Harcerskiego, tj. przede wszystkim braterstwo, życzliwość, rycerskość, uczciwość, ofiarność i pogoda ducha.

11. Rozdzielanie się patroli jest dozwolone wyłącznie za wyraźnym poleceniem.

12. Patrole harcerskie biorące udział w grach na Puszczańskich Harcach obowiązuje zakaz poruszania się wszelkimi środkami transportu. Wyjątek stanowi ewentualna część gry zawierająca ich wykorzystanie.

13. Zwycięskie na poszczególnych trasach patrole otrzymują od organizatorów trofeum przechodnie „Puszczański Proporzec”, który mogą nosić do kolejnych Puszczańskich Harców.

14. Sytuacje sporne będą rozpatrywane indywidualnie i rozstrzygane przez Sztab 35 Jubileuszowych Puszczańskich Harców.

 

Sztab 35 Jubileuszowych
Puszczańskich Harców

 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Szczepu Drużyn Środowiskowych "Puszcza". Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Webmaster Maciej Sułek .